İdrar Kaçırma Tedavisi İstanbul

  İdrar kaçırması, toplumda tahmin edilenden fazladır. Tüm kadınların yaklaşık yarısı, ömrü boyunca idrar kaçırma problemi yaşayacaktır. Bunların birçoğu, günlük yaşamda tolere edilebilecek seviyede olup ancak %10-20’lik hasta popülasyonunda rahatsız edici seviyede idrar kaçırması gelişecektir.

  İdrar kaçırması, yaşlanmayla beraber gelen doğal bir olay DEĞİLDİR. Hangi yaşta olursa olsun, idrar kaçırması normal değildir. Her yaş grubuna ve hasta özelliklerine göre idrar kaçırmasını tamamen giderecek veya en azından azaltacak tedavi seçenekleri mevcuttur.

  Bununla birlikte, özellikle kadınlarda, mesane sarkmasına bağlı idrar kaçırma sorunu da oldukça sık görülür. Bu nedenle, idrar kaçırma olgularını ele alırken, kişinin şikâyetlerini dikkatli değerlendirmek ve pelvik organlarla ilgili tüm sorunları değerlendirmek önemlidir.

  Yazımızın devamında idrar kaçırma ve nedenleri hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. İstanbul’da idrar kaçırma tedavisi için Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu ile iletişime geçebilirsiniz.

  İdrar Kaçırma Neden Olur?

  İdrar kaçırma, çocuklarda oldukça sık görülen bir durumdur. Belli bir yaşa kadar da normal kabul edilebilir. Ancak yetişkinlerde idrar kaçırma problemi, bazı rahatsızlıkların ilk işaretleri de olabilir. Özellikle doğum yapmış kadınlarda idrar kaçırma, pelvik organ sarkmasını akla getirebilir. Bununla birlikte menopoz, idrar yolu iltihabı gibi nedenler de kadınlarda idrar kaçırmanın yaygın nedenleridir. İdrar kaçırmanın nedenlerini incelerken, “sıkışma tipi idrar kaçırma” ve “stres tipi idrar kaçırma” olmak üzere iki başlıktan söz edebiliriz. Çoğunlukla da bu iki tip birlikte bulunur (mikst inkontinans).

  İdrar kaçırması için önemli risk faktörleri şunlardır:

  Cinsiyet; Kadınlarda gerek anatomik nedenlerden dolayı inkontinansa yatkınlık, gerekse gebelik, doğum ve menapoz sebebiyle, üriner inkontinans çok daha sık görülür.

  Yaş; Yaş ilerledikçe, mesane kas yapısı ve pelvik taban kas yapısında zayıflık nedeniyle inkontinans sıklığı artar. Ancak inkontinans yaşlanmanın doğal bir süreci olarak normal kabul edilmemektedir, tedavisi yapılarak yaşam kalitesi arttırılabilir.

  Obezite; Aşırı kilo alımı ile mesane ve pelvik taban kaslarına basıncın artması sonucu inkontinans gelişebilir. Zayıflayan pelvis kasları sonucunda öksürme, hapşırma ile stres inkontinans sık görülür.

  Sigara; Sigara içimi ile gelişen kronik öksürük ve sürekli artmış karın içi basınç özellikle stres inkontinans riskini arttırır. Ayrıca, sigara içimi, mesane kasılmalarını etkileyerek taşma tipi inkontinansa da sebep olabilir.

  Sistemik hastalıklar; Böbrek hastalıkları, diyabet (şeker hastalığı) gibi sistemik hastalıklar inkontinans riskini arttırır.

  Ürner İnkontinansın Komplikasyonları Nelerdir?

  Cilt problemleri; Üriner inkontinans, genital bölge cildinin sürekli idrar maruziyetine ve cildin ıslak kalmasına sebep olur ve genital bölgede ciltte döküntüler, kızarıklık, ülserler (yaralar) oluşabilir.

  İdrar yolları enfeksiyonları; İnkontinans, tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonlarına sebep olabilmektedir.

  Günlük aktivitelerde değişiklikler; İnkontinans sonucu, spor ve egzersiz kısıtlaması, günlük planlarda bulunulacak yerlerde tuvalete erişim düşüncesi, kişinin günlük aktivitelerini kkısıtlayabilmektedir.

  İş yaşamında değişiklikler; Üriner inkontinans, iş yaşamını negatif olarak etkiler. Uzun toplantılara katılımı engeller ve kişi üzerinde stres ve sıkıntıya sebep olarak konsantrasyonda problemlere sebep olabilir. Ayrıca geceleri uyku bölünmesi nedeniyle halsizlkik ve yorgunluğa sebep olabilir.

  Yaşam kalitesinde değişiklikler; Yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Kişinin öz güveni azalır, seksüel aktivitede idrar kaçırma korkusu ile seksüel ilişkiden kaçınma gözlenebilir. Ayrıca inkontinans olan kadınlarda anksiyete ve depresyon gibi hastalıklar daha sık gözlenebilmektedir.

  Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma Nedir?

  Sıkışma tipi idrar kaçırma, aniden idrar yapma isteğinin gelmesi nedeniyle tuvalete yetişemeden idrar kaçırmadır. Genellikle suyla ilgili işler yaparken (bulaşık yıkamak vb) meydana gelir. Nedeni, mesanenin idrarla dolarken istemsiz ve ani olarak kasılmasıdır.

  Stres Tipi İdrar Kaçırma Nedir?

  Stres tipi idrar kaçırma ise kişinin toplum içerisinde zor durumda kalmasına neden olabilen, günlük yaşamı olumsuz etkileyen idrar kaçırma sorunudur. Genellikle karın içi basıncının artmasıyla, mesanenin kendiliğinden boşalması nedeniyle meydana gelir. Kahkaha, aşırı heyecan, öksürme ve hapşırma, merdiven çıkma, zıplama sırasında idrar kaçırmak; stres tipi idrar kaçırma örnekleridir. Bu durum sık tekrar ettiğinde, genellikle mesane ve pelvik organ sarkması ihtimalini de akla getirir. Kişinin sosyal yaşamında kendini rahat hissetmesi için de tedavi edilmelidir.

  Tanı

  Üriner inkontinans tanısında en önemli faktör hastanın hikayesidir. İnkontinansın ne zaman başladığı, ne şiddet ve sıklıkta olduğu, yaşam kalitesine etkisi, kişinin hikayesinden inkontinansın tipi ve şiddeti tespit edilebilir.

  Hikaye dışında tanıya yardımcı olabilecek bir takım spesifik ve non-spesifik testler vardır:

  Mesane günlüğü; Günlük alınan sıvılar ve idrara çıkma sıklık ve miktarını içeren bir formdur. Yaklaşık 1 hafta boyunca kayıtları tutulur ve kişinin idrar yapma profili ve inkontinansın derecesi belirlenir.

  İdrar analizi; Yapılacak idrar analizi ile idrar yolu enfeksiyonları, idrarda kan veya taşa ait bulgular saptanabilir.

  Kan testleri; Kan testleri direkt olarak inkontinans tanısı için faydalı olmamakla beraber, inkontinansa sebep olabilecek diyabet gibi sistemik hastalıkların araştırılması açısından faydalı olabilir.

  Postvoid rezidüel ölçüm (PVR); Kişi idrarını yaptıktan sonra, mesanede kalan idrarın doktor tarafından ince bir kateterle veya ultrasonografi ile ölçülmesi işlemidir. İşeme sonrası mesanede fazla miktarda kalan idrar varlığı, idrar yollarında tıkanıklık, idrar yollarında problem veya mesanenin sinir veya kas tabakasında sorun olduğunu gösterir.

  Pelvik ultrasonografi; Ultrasonografi ile mesane kapasitesi ve mesane böbrekler ve idrar yollarındaki anomaliler, tümörler, taş ve tıkanmalar saptanabilir.

  Stress test; Jinekolojik muayene esnasında, hastanın öksürme veya ıkınması ile karın içi basınç artışı sağlanarak idrar kaçırma olup olamadığının gözlenmesi esasına dayanan basit ama önemli bir testtir.

  Ürodinamik testler; Bu testler mesanenin dinlenme ve işeme esnasında basınçların ölçümü esasına dayalı testlerdir. Üretra ve mesaneye kateter yerleşimi ve özel basınç ölçer cihazlar gerektiren testlerdir. İnkontinans tanısı için her zaman gerekli olmamakla beraber, özellikle inkontinans tipinin belirlenemediği hastalarda tedavi seçenekleri konusunda yardımcı olabilir.

  Sistogram; Mesaneye kontrast boya maddesi verilerek sonrasında çekilen seri X ray röntgen grafiler ile idrar yollarında problemler tespit edilebilir.

  Sistoskopi; Kamera sistemi içeren ince bir kanül ile üretradan girilerek mesane ve idrar yollarının direkt olarak gözlenmesi yöntemidir. İdrar yollarındaki patolojiler direkt olarak gözlenir ve aynı seansta lezyonlara müdahale edilebilir. Ofis şartlarında bile yapılabilmesine karşın genellikle ameliyathane şartlarında genel veya spinal anestezi ile kolaylıkla yapılabilir.

  Tedavi Öncesi Değerlendirme

  İdrar kaçırması olan hastaların detaylı olarak değerlendirilmesi gerekir. Bazı hastalıklar, idrar kaçırmasını şiddetlendirebilir. İdrar kaçırması olan kadının detaylı hikayesi alınır. İdrar tutma, yapma ile etkileşen birçok ilaç mevcuttur. Hastanın hangi ilaçları, ne sıklıkta düzenli olarak kullandığı sorgulanır. İdrar yolu enfeksiyonu, başlı başına idrar kaçağı sebebidir. Dolayısıyla idrar yolu enfeksiyonu öncelikle dışlanmalıdır.

  Hayat Tarzı Değişiklikleri: Aslında birçok hasta, basit önerilerden çok fayda görecektir. Kilolu hastaların ideal kilolarına ulaşması, çok sık ve fazla sıvı tüketen hastalarda bu durumun düzenlenmesi, alkol ve kafein içeren sıvıların tüketiminin sınırlandırılması fark yaratacaktır. Bunların yanı sıra, kabızlığın önlenmesi ve gerektiğinde idrar yapmanın önceden zamanlanması önerilir.

  Pelvik Kas Egzersizleri: Bunlar Kegel egzersizleri olarak da bilinir. Hastayla yüzyüze bu pratiklerin eğitimini vermekteyiz (‘sık-bırak’). Oldukça etkili olan yöntemlerdir. Birçok hasta, birkaç haftalık egzersiz sonrası, başta ameliyat gerektirebilecek idrar kaçaklarından kurtulabilmiştir. Bu egzersizler, gülme, öksürme, hapşırma ile olan ve çoğu zaman ameliyat önerilen idrar kaçaklarını, ilgili kasları çalıştırarak önlemektedir.

  Mesane Eğitimi: Mesane eğitimi ile mesanede daha fazla idrar tutulması sağlanır. Böylece tuvalete daha az sıklıkta gidilir.

  Topikal Vajinal Östrojen: Özellikle menopoza girmekte olan veya yeni girmiş kadınlarda etkili olan bir yöntemdir.

  İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Önerilen metodlara rağmen idrar kaçırması devam ediyorsa, tedavi seçeneklerine geçilir. İdrar kaçırmasında uygulanan tedaviler, hastaya ve idrar kaçırmasının tipine göre kişiselleştirilmelidir.

  Vajinal Pesser: Vajina içerisine yerleştirilen, silikondan yapılmış pesserler, üretra (idrar yolu) desteği sağlayarak üriner inkontinansı geçirebilir. Cerrahi tedavinin ertelenmesi gerektiği durumlarda önerilir. Pesser kullanımında, pesserin aralıklarla çıkarılıp sabun ve suyla yıkanması gerekir. Bunun eğitimi, hastaya verilmektedir.

  İlaç Tedavileri: Stres inkontinansta FDA onaylı ilaç olmamasına rağmen, fayda görülen bazı ilaçlar mevcuttur. Urge inkontinansta ise birçok ilaç seçeneğimiz vardır. Bazı ilaçlar, sadece şikayetler geçene dek alınırken, birçoğunun devam etmesi gerekmektedir. Bu ilaçların kabızlık, ağız kuruması gibi sol görülen bazı yan etkileri mevcuttur.

  Sentetik materyal injeksiyonları: Karbon kaplı zirkonyum, kalsiyum hidroksiapatit, polidimetilsiloksan gibi birtakım sentetik materyaller, üretra altına ve çevresine enjekte edilir. Üretra altındaki destek doku ve mesane boynunun destekleyerek inkontinası engellerler. Son derece kolay bir teknik olup ofis şartlarında lokal anestezi ile 5 dakika süren bir işlemle uygulanmasına karşın sıklıkla müdahalenin belli periyotlarda tekrarlanması gerekir. Başarı oranları % 60 civarındadır.

  Botulinum toxin tip A: Mesanenin kas tabakasına Botoks uygulaması, özellikle hiperaktif mesane sendromu ve urge inkontinans tiplerinde faydalıdır. Ancak Botoks uygulaması fazla yapılırsa, hasta idrar yapmada zorlanabilir. Her 6-9 ayda bir tekrarlanması gereklidir.

  Sinir uyarıcı cihazlar: Mesane sinir uyarılarından sorumlu olan sakral siniri uyaran cihazlar ve bacağa ve kalçaya uygulanabilen sinir stimülatörleri mevcut olup kullanımları son derece sınırlıdır.

  Cerrahi Tedavi

  Cerrahi tedaviler, stres inkontinanslı hastalarda en yüksek başarı oranlarına sahip tedavi seçenekleridir. Günümüzde, cerrahi tekniklerin ilerlemesi ve sentetik mesh teknolojisinin ilerlemesine paralel olarak, cerrahi tedavi en yaygın ve en etkili tedavidir. Ancak hasta seçimi ve uygun cerrahinin seçimi son derece önemlidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, birçok hasta basit öneriler ve eğitimlerle idrar kaçırmasını yenebilmektedir.

  Stres inkontinansta birçok cerrahi tedavi seçeneği mevcuttur. Stres inkontinansın tipine göre uygun cerrahi seçenekler belirlenir. Her prosedürün kendine özgü faydaları ve riskleri mevcuttur. Bunlar, hastayla detaylı olarak paylaşılır. Cerrahi abdominal (karından), laparoskopik veya vajinal yolla uygulanabilmektedir. Günümüzde en etkili yöntemler vajinal yolla gerçekleştirilen cerrahi tekniklerdir. Hastalar, aynı gün veya operasyondan bir gün sonra taburcu edilebilmekte ve hemen günlük yaşamına dönebilmektedir.

  Günümüzde en sık kullanılan cerrahi prosedürler, Sling (Askı) operasyonlarıdır. Sentetik veya biyomateryal kullanılarak pelvik askı oluşturulması, mesane boynu ve üretranın desteklenmesi esasına dayanan operasyonlardır. TVT, TOT ve mini-sling teknikleri popüler olarak uygulan operasyonlardır. Ameliyathane şartlarında, yaklaşık 15 dakikada, genel veya spinal anestezi altında uygulanabilir. Hasta hemen ertesi gün taburcu edilmektedir. Başarı oranları % 90’ın üzerindedir ve uzun dönem sonuçları son derece başarılıdır. Dünyada en sık uygulanan jinekolojik operasyonlardandır. Komplikasyon oranları son derece düşüktür. Özellikle en sık görülen inkontinans tipi olan stres inkontinans ve mixt tip inkontinansda sonuçlar ve hastanın yaşam kalitesine etkileri yüz güldürücüdür.

  Laparoskopik olarak Burch operasyonları da vajinal cerrahiye eşdeğer başarı oranlarına sahiptir. Uygun hastalarda güvenle uygulanmaktadır. Açık yöntemi ise inkontinans cerrahisinde pek önermemekteyiz.

  İstanbul İdrar Kaçırma Tedavisi Fiyatları

  İdrar kaçırma İstanbul, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen ve sosyal yaşamda sıkıntılara neden olabilen bir sorundur. Özellikle kadınlarda, doğumlara bağlı olarak, yaygın görülen bir problemdir. Bu nedenle bu sorunun hafife alınmaması ve en kısa sürede uzman bir jinekologa başvurulması gerekir.

  İstanbul’da idrar kaçırma tedavisi hakkında tüm merak ettikleriniz için Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu ile iletişime geçebilirsiniz.


  Doktora Bağlanın
  Şimdi Ara!
  Yol Tarifi